Er is een weg naar de hel

Johannes 8

19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen. 20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen. (Johannes 8:19-21)

Johannes wil duidelijk maken dat Jezus dit allemaal in het openbaar doet. Hij doet niets in het verborgen en toch wisten de joodse leiders Zijn mond niet te snoeren. Dit is omdat Jezus bepaald wanneer het Zijn tijd is en het is Jezus die bepaald heeft dat er een tijd komt dat ze Hem kunnen grijpen. Jezus heeft Zijn eigen leven in Zijn handen het zijn niet de joodse leiders die hun gelijk hebben gekregen door Jezus aan het kruis te laten hangen.

Dit is erg belangrijk voor Johannes en het komt verschillende keren terug in zijn evangelie. De discussie met de joodse leiders was er niet voor Jezus om Zichzelf te verdedigen. Jezus positioneert Zich als de Zoon van God en daar kan niemand wat aan veranderen. In die positie doet Hij Zijn uitspraken.

En in die positie doet Hij een radicale uitspraak. Vlak nadat Hij heeft verteld dat Hij niet oordeelt, doet Hij deze uitspraak over de toekomst van de joodse leiders. Jezus weet waar Hij vandaan komt en Hij weet de eisen die er aan gesteld worden om daar terug te keren. Daarom durft Hij te zeggen dat de leiders daar niet kunnen komen.

Deze uitspraak is niet in tegenstrijd met het feit dat Jezus niet oordeelt. Jezus weet hoe God oordeelt en van daaruit waarschuwt Hij de leiders dat het leven dat ze nu leven niet door de beugel kan. Zij zullen sterven in hun zonde en niet gaan naar de plek die de Vader voor Zijn kinderen heeft.

De leiders kennen de Vader niet, ze weten niet hoe Hij denkt. Jezus wijst hen er op dat ze in de duisternis leven, ze kennen de waarheid niet. Want als ze Jezus zouden leren kennen zouden ze tegelijk ook de Vader leren kennen. Als ze werkelijk zouden zoeken naar de waarheid zouden ze God kennen. Maar alles wat ze willen weten is hun eigen zonde en daar zullen ze in sterven als ze zo doorgaan.

De duivel wil ons doen geloven dat we mensen niet meer kunnen vertellen dat ze zullen sterven in hun zonde en daardoor hun eigen toekomst bepalen. Maar dat mag wel. Het is geen oordeel dat we vellen het is juist liefde dat meestal niet wordt begrepen. Er is maar een weg en dat is Jezus. Vraag het God zelf maar dan zal Hij het openbaren.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.