Monthly Archives: February 2012

U bent de Christus

Johannes 6 67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on U bent de Christus

Nederig alles geven

Johannes 6 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.) 65 En Hij zei: Daarom heb Ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Nederig alles geven

De Geest maakt levend

Johannes 6 61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on De Geest maakt levend

Het is een smalle poort

Johannes 6 60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? (Johannes 6:60) Als je de afgelopen weken hebt mee gelezen met deze overdenkingen over Johannes 6 dan zul je deze … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het is een smalle poort

Morren in de kerk?

Johannes 6 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Morren in de kerk?

Eenheid/Relatie

Johannes 6 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Eenheid/Relatie

Jezus het lam

Johannes 6 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus het lam

Ik ben het brood des levens

Johannes 6 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Ik ben het brood des levens

Brood des levens

Johannes 6 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Brood des levens

Vrijmoedig voor de troon van God

Johannes 6 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vrijmoedig voor de troon van God