De Vader laat ons niet alleen

Johannes 8

26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld. 27 Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak. 28 Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. 29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is. (Johannes 8:26-29)

Er is een hoop te vertellen over de joodse leiders, maar Jezus wil er geen woorden aan vuil maken. Er is een hoop dat Jezus kan openbaren aan de leiders over hun hart, maar Jezus houdt Zich aan het doel dat Zijn Vader heeft met Zijn leven hier op aarde. Maar dat begrijpen de leiders niet, ze zien niet in wat het verlangen van de Vader is.

Maar er komt een moment dat ze het zullen begrijpen dat Jezus niet uit eigen initiatief hier op aarde heeft gewandeld. Ze zullen inzien dat dit werkelijk het verlangen van de Vader is, om Zijn Zoon naar de aarde te sturen om het te bevrijden van de last van de leugen en zonde. En dat moment zal komen op het moment dat zij Jezus veroordelen aan het kruis, zij zullen het Lamb van God verhogen als een offer naar de Vader.

Want dat is het mooie van het kruis, het maakt ons stil. Zolang Jezus levend rondloopt en het evangelie predikt kunnen ze nog wat doen, maar op het moment dat Hij daar hangt als een hulpeloos Lamb, is er niet veel meer dat ze kunnen doen. En misschien voor de joden was dit de enige weg om van Jezus af te komen, maar voor Jezus was dit juist de enige weg om de wil van de Vader te volmaken. En op dat moment is er niets meer op Jezus tegen te werken en kunnen ze alleen nog maar erkennen dat dit werkelijk het werk van God is.

De Vader is altijd met Jezus in elke stap die Hij zet. En misschien beoordelen wij dat vanuit het verkeerde perspectief, vanuit ons werelds denken. Maar dat wil nog niet zeggen dat God niet met Jezus is of met ons is op onze weg. De enige maatstaf voor de aanwezigheid van de Vader in ons leven en in het leven van Jezus is dat wij Zijn wil doen. En Jezus heeft dat gedaan tot aan het kruis en daar konden de joodse leiders niets aan veranderen.

Hoe beoordelen wij het leven van onszelf of van de mensen om ons heen? Kijken wij met de ogen van deze wereld om te bepalen wat Gods weg is? Ik denk dat de enige manier om de aanwezigheid van God in ons leven te hebben is Zijn wil te zoeken en te doen.

1 Welzalig de man (…) die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (Psalm 1:1a,2)

Laten we actief zoeken in ons leven naar de wil van de Vader. En dan heb ik het in de eerste plaats niet over onze levensweg, maar juist Zijn wil voor ons leven van alle dag. Hoe wil God dat wij leven in liefde en blijdschap? Hoe wil Hij dat wij ons gedragen naar andere mensen? Zoek Hem en Hij zal Zijn zegel van Zijn aanwezigheid op jouw leven zetten.

This entry was posted in 19 Psalmen, 43 Johannes. Bookmark the permalink.