Een kind van de Vader

Johannes 8

37 Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. 38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. (Johannes 8:37-40)

Aan het begin van dit hoofdstuk werd Jezus geconfronteerd met de overspelige vrouw. De joodse leiders wilde Jezus uit de tent lokken zodat ze iets hadden om Hem te veroordelen. Maar in plaats daarvan openbaarde Jezus de waarheid over hun eigen hart. Hij liet hen zien dat zij in precies dezelfde positie leven als deze vrouw. Zij geloven een leugen en wandelen er naar.

Hoe heilig deze leugen ook klinkt het blijft een leugen. En dat is vaak wat ons religieuze mensen afleidt van de waarheid. We houden ons vast aan onze overtuiging die deels waarheid kan zijn, maar we zijn daardoor niet bereidt om de leugen op te geven. We voelen ons zeker bij de theologie die we nu hebben en de gedachte dat er ook maar iets fout is maakt ons angstig.

En dat is wat de geestelijke leiders hier doen. Hun overtuiging van God zal vast niet helemaal verkeerd zijn, maar het licht van Jezus schijnt juist over de leugen. Zij zijn kinderen van Abraham, maar Jezus schijnt zijn licht over de daden die komen van een andere vader, de duivel.

Wie gehoorzamen wij, wie volgen wij in ons leven? Is het de God van Abraham, dan behoren wij tot de kinderen van Abraham. Of is het de duivel die ons verleidt met zijn leugen, want dan zijn wij zijn kinderen en worden we door hem opgevoed.

Waarheid komt van God en daar moeten we naar luisteren. We kunnen nog zo duidelijk zijn in onze overtuiging, maar zolang wij niet de daden doen die de Geest van God in ons openbaart zijn we echt niet Zijn kinderen. De vruchten van ons leven bepaalt in welk huis wij wonen, niet onze theologie. Volg Jezus werkelijk in je leven en je zult net als Jezus een zoon van de Vader in de hemel zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.