Monthly Archives: January 2012

Rust, weg van de drukte

Johannes 6 1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. 2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. 3 En Jezus ging de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Rust, weg van de drukte

De eer die God ons geeft

Johannes 5 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45 Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De eer die God ons geeft

Het woord aannemen van de Vader

Johannes 5 39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Het woord aannemen van de Vader

Gods woorden lezen

Johannes 5 39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gods woorden lezen

God getuigd tot ons

Johannes 5 36 Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on God getuigd tot ons

De werken van God doen

Johannes 5 33 U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. 34 Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden wordt. 35 Hij was de brandende … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on De werken van God doen

Getuigenis

Johannes 5 31 Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. 32 Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. 33 U hebt mensen naar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Getuigenis

Werkelijke goede daden

Johannes 5 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Werkelijke goede daden

Niet verwonderen

Johannes 5 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Niet verwonderen

Hij geeft leven

Johannes 5 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Hij geeft leven