Rust, weg van de drukte

Johannes 6

1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. 2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. 3 En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. 4 En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. (Johannes 6:1-4)

De afgelopen week of 2 hebben we heel Johannes 5 besproken. Een hoofdstuk waarin de confrontatie met de geestelijke leiders werd beschreven. De geestelijke leiders die Jezus graag onderuit willen halen omdat Hij niet past in hun straatje. Maar God wil niet meedoen aan ons feestje hier op aarde, Hij wil juist het feest voor ons organiseren. En dat was het probleem van de geestelijke leider, zij forceerden God in hun theologie in plaats van dat zij luisterden naar Gods woord.

Johannes 6, wil een andere kant laten zien, de Jezus die hier op aarde kwam, niet om Zichzelf te verdedigen, maar om de Vader aan de mensen te laten zien. Daarvoor hoeft Hij niet naar Jeruzalem om zoveel mogelijk bereik te hebben, Hij gaat naar een afgelegen plek. Hij wil even weg zijn van alle drukte van het dagelijks leven, even alleen zijn met Zijn discipelen en hen de woorden van de Vader openbaren. Het geeft zoveel meer voldoening om de woorden van God te spreken dan de ogen proberen te openen van mensen die niet willen zien.

Jezus ging op de berg zitten samen met Zijn discipelen, een rust moment. En het blijft voorlopig een rust moment, ondanks dat er veel mensen hem zelfs hier komen opzoeken. Jezus trekt mensen aan omdat Hij de werken van God doet hier op aarde. En deze mensen zoeken Jezus omdat Hij anders is, ze volgen Hem omdat er bij Hem wat te halen valt. Dat laatste is op zich niet slecht, Jezus laat de mensen vaak weten dat ze bij Hem mogen komen om rust te vinden. Als we iets halen moeten we wel het juiste halen.

In dit hoofdstuk zullen we de kant van Jezus zien die Hij graag aan ons wil openbaren. De Vader die ons weg wil trekken uit de drukte van deze wereld, uit het systeem dat zoveel van ons verwacht. Jezus laat zien dat we rustig mogen zitten en naar Hem mogen luisteren en van Hem mogen verwachten. Dit is de Vader die Jezus wil openbaren en dat moet ons rust geven.

Mensen volgen Jezus omdat Hij blijkbaar macht heeft. Bij deze Jezus willen ze graag zijn, dan hoeven ze zich geen zorgen te maken. Bij ziekten geneest Hij en bij nood voorziet Hij. Laten we de Vader zo leren kennen in ons leven. Laten we vertrouwen op Hem en de rust zoeken in Zijn hart, ver weg van de drukte van deze wereld.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.