Hij geeft leven

Johannes 5

25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. (Johannes 5:25-27)

Jezus steekt in dit hoofdstuk een aardige preek af over de Vader en Hemzelf. Jezus wil duidelijk maken dat we onze eigen mening even opzij moeten zetten en vanuit een andere hoek moeten kijken. Dat wat we al die jaren gehoord hebben moeten we tegen het licht van de woorden van Jezus houden. Want hoezeer wij Jezus ook serieus denken te nemen, is het misschien de verkeerde Jezus die wij kennen.

Want de Jezus die Zich hier openbaart is een Jezus met macht en autoriteit. In Hem is het leven. Wij moeten ons realiseren wat leven is. Het leven is geschapen door de Vader, Hij is de bron van het leven. Het is niet wanneer ons hart klopt, maar het leven is als wij uit deze bron leven.

Zonder elektriciteit is een lamp nutteloos, zonder God is er geen leven. Hij bepaald wie leven heeft. En Jezus is daarin de Vader gelijk. Jezus heeft het leven in Zich en een ieder die daaruit leeft heeft het werkelijke leven in zich. Jezus is de Zoon van God vol van autoriteit die leven geeft.

En als we deze woorden naast de woorden in Openbaring leggen waarin Jezus de 7 gemeenten de waarheid verteld, kunnen we zien wat voor positie Jezus heeft. Jezus is niet langer meer het schaap dat geslacht is, Jezus is de leeuw van Juda die regeert met de autoriteit van de Vader. Als Jezus leven geeft, dan is er werkelijk leven.

En misschien heb jij dit nog nooit ervaren, maar het is een werkelijke ervaring. Wanneer Jezus Zijn leven geeft in ons leven, veranderd er wat van binnen en is er levend water dat in ons opspringt als een bron. Hij is de Jezus vol van liefde en macht. Hij is de Jezus die oordeelt, we zijn van Hem afhankelijk.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.