Werkelijke goede daden

Johannes 5

28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 5:28-30)

Het is zo duidelijk, de tijd komt er aan. Het moet sterk in ons hart leven, het moet een vrees en tegelijk een gerust verwachten zijn. Ons hart moet op Hem gericht zijn in ons verlangen naar deze tijd. Deze tijd waarop de Vader Zijn plannen volmaakt. Het moment waarop Hij de wereld oproept tot verantwoording voor hun daden en een nieuw begin wil maken voor hen die het goede hebben gedaan.

En dit moet een zekerheid zijn in ons hart. God gaat het roer drastisch omgooien en niet langer kan er meer gespeeld worden met de Heiligheid van God. Mensen zullen duidelijk de hand van God zien hier op aarde, de doden zullen worden opgewekt. Het is de tijd dat de mensen zullen worden beoordeeld op hun daden.

En Jezus is daar de sleutel in, Hij zal ons beoordelen, naar het hart van de Vader. Hij gaat daarin niet Zijn eigen weg, maar de weg van de Vader. Jezus doet alleen de wil van de Vader, alleen het verlangen van de Vader en daarin zullen wij worden geoordeeld.

Twee lessen zijn dit, wij moeten Jezus volgen in Zijn totale overgave aan de Vader. Hij gaat niet Zijn eigen, met Zijn eigen ambities, maar Hij gaat de weg van de Vader. Dit moet ons hart zijn. Hij is de bron van ons leven, Hij is het werkelijke leven. Als wij Hem niet volgen zijn we ook niet echt levend, maar dood in onze zondige daden die ons leven bepalen.

De tweede les is dat we dit heel serieus moeten nemen. Als wij Jezus gaan volgen betekend dit dat onze daden gaan veranderen. Wij zijn geen slaven meer van onze zonden, maar zijn overwinnaars over deze zonden geworden in Jezus. En dit moeten we praktisch toepassen tot aan de dag dat Jezus terug komt om te oordelen de levenden en de doden.

Het is een werkelijkheid die we serieus moeten nemen!

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.