God getuigd tot ons

Johannes 5

36 Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft. 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. 38 En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. (Johannes 5:36-38)

Ik ben er van overtuigd dat een ieder die echt God wil zoeken Hem zal vinden. Of men nu hindoe is of moslim, als men de God van hemel en aarde wil zoeken zal men Hem vinden.  Maar er zijn ook genoeg christenen die God niet hebben gevonden. Jezus maakt hier een onderscheidt tussen mensen die echt geloof hebben en het niet hebben.

Voor God is er geen obstakel te groot dat Hem er van kan weerhouden om in ons leven te spreken dan de persoon zelf. Als iemand God niet in Zijn leven wil hebben zal God dat respecteren, maar als iemand verlangt naar de woorden van God dan staat er niets in de weg om die te ontvangen.

En zo kan Jezus tot de conclusie komen dat als God niet in ons hart spreekt wij Jezus ook niet kunnen aannemen. God kan in ons hart getuigen van de werken van Jezus. Jezus verteld de leiders, de reden waarom ze Hem niet kunnen aannemen, ze hebben God nooit echt gehoord en gezien. Ze hebben nooit God echt leren kennen en nooit verlangt naar Gods hart. Ze zijn alleen maar vol van hun eigen religie.

De woorden van God leven niet in hen, ze kunnen het horen of lezen, maar het blijft niet hangen in hun hart. En het bewijs is het feit dat ze Jezus niet kunnen accepteren als de Zoon van God, gezonden door de Vader. Want net als Simeon of Anna hadden ze al kunnen weten dat God Zijn Zoon zou sturen door de Geest die in hen leeft.

Wij hoeven nooit bang te zijn dat we verkeerd gaan in ons denken als wij blijven luisteren naar de Vader. Als we Hem echt zoeken zal Hij tot ons spreken en openbaren wat Zijn plannen zijn. De leiders van Israël luisterden niet naar God maar naar hun eigen religie. Maar als wij echt geloven in de Vader zal Hij tot ons spreken over Zijn verlangen. Dan zullen we God echt zien en horen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.