De werken van God doen

Johannes 5

33 U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. 34 Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden wordt. 35 Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. 36 Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft. (Johannes 5:33-36)

In de preek die Jezus hier geeft zien we een discussie die de leiders graag met Jezus willen voeren. Ze willen Jezus onderuit halen in Zijn positie. Maar voor Jezus is Zijn positie niet zo belangrijk. Voor de leiders en voor onze wereld is de publieke opinie (onze positie) erg belangrijk. We moeten en willen ons vaak verantwoorden en daarin onszelf aanprijzen.

Het enige wat Jezus wil doen is de mensen bereiken met de woorden van de Vader. Daarom wil Hij Johannes de Doper er bij halen, niet om Zichzelf te verantwoorden, maar voor het geloof van de mensen. Jezus wil laten zien dat Johannes van Hem getuigd heeft, en Johannes was echt wel een licht in de duisternis. Een licht die hoop bracht in Israël, omdat er eindelijk weer eens een echte boodschapper van God was.

Maar voor Jezus is deze getuigenis niet belangrijk, voor Jezus zijn de woorden van de Vader belangrijk. De bron van Jezus is de Vader in de hemel die Hem een opdracht heeft gegeven en die wil Jezus volbrengen. Het gaat Jezus niet om wat andere mensen van Hem denken, het gaat Jezus er om dat mensen worden bereikt met de liefde van de Vader.

En het zijn de werken die Jezus doet die van Hem getuigen, het is Zijn passie waarmee Hij leeft dat mensen aantrekt naar Zijn persoon. Het gaat Jezus niet om Zijn populariteit, want die gaat op en neer, maar het gaat Jezus om het werk dat de Vader Hem heeft gegeven en die werken moeten getuigen van de hand van God op Zijn leven.

Jezus heeft ons een taak gegeven om ook het licht in deze wereld te zijn. Niet een speciaal licht dat om speciale aandacht vraagt in deze wereld, maar een puur licht dat schijnt met daden die alleen van God komen. Wij moeten ons minder zorgen maken over wat mensen van ons denken en ons hart meer richten op wat God van ons verlangt.

16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matheus 5:16)

This entry was posted in 40 Matheus, 43 Johannes. Bookmark the permalink.