Getuigenis

Johannes 5

31 Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. 32 Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. 33 U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. 34 Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden wordt. (Johannes 5:31-34)

Als je een getuige bent dan beschrijf je iets waar je een getuige van bent geweest. Je bent er niet zelf een onderdeel van, maar je kunt er als een buitenstaander een getuigenis over afleggen. Getuigen zijn betekend iets waarnemen. Het dus niet mogelijk om een getuigen te zijn van iets dat je zelf doet, of dat je zelf bent.

‘Ik ben een liefdevol persoon’, is geen getuigenis. ‘Hij is een liefdevol persoon’, is wel een getuigenis. En dit is de reden waarom Jezus zegt dat Hij geen getuigenis over Zichzelf kan afleggen. De joden willen maar niet aannemen dat Hij de Zoon van God is. Ondanks dat Hij kan getuigen over de Vader willen ze het maar niet aannemen van Hem. Jezus gedraagt Zich als Wie Hij werkelijk is en toch kunnen de leiders dat niet aannemen. Ze hebben een getuigenis nodig en die kan Jezus niet geven.

God kan wel een getuigenis over Zijn Zoon afleggen. En voor Jezus is alleen deze getuigenis van belang. Zijn vertrouwen is op de Vader en alleen Hij kan de juiste getuigenis afleggen over wat Hij in Zijn Zoon doet.

Johannes heeft ook over Jezus getuigd, maar voor Jezus is dit niet van belang. De enige reden dat Hij wijst op de getuigenis van Johannes is om de mensen te laten zien dat Hij hierin niet alleen staat. Maar voor Hem zelf is de getuigenis van Zijn Vader de enige getuigenis waar Hij voor leeft.

En dat moet voor ons ook zo gelden. Wij moeten onze hoop ook niet in de getuigenis van mensen leggen, wij moeten weten hoe de Vader over ons denkt. De Vader die ons kent en van ons getuigd. Het ging Jezus niet om erkenning in deze wereld, Hij verlangt er alleen naar om de mensen te redden van de leugen, dat ze Zijn woorden zouden geloven. Hij wil alleen maar getuigen van de Vader in de hemel. Een discussie over Zijn persoon is nutteloos.

En voor ons moet hetzelfde gelden, wij moeten alleen maar van de Vader en Jezus getuigen. Het moet niet om ons gaan, onze status of onze geestelijke positie. Jezus moet verhoogd worden in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.