Gods woorden lezen

Johannes 5

39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen neem Ik niet aan, 42 maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet. 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (Johannes 5:39-43)

Hoe slim we zijn of hoeveel bijbel we ook lezen, niets van dit alles brengt ons op de plek waar we willen zijn. Jezus laat de wijze leiders hier weten dat ondanks dat ze de woorden van God veel lezen ze daardoor echt niet het eeuwige leven hebben. Want we kunnen de woorden van God lezen zonder dat het ons de waarheid brengt.

Ik merk het al vaak in de kerk, we discussiëren over de woorden van God en proberen er een betekenis aan te geven. Soms proberen we er een betekenis aan te geven die er helemaal niet staat of soms staat het er maar half en verzinnen wij de rest er bij. Maar de woorden van God moeten ons juist leven geven ons wijzen op Zijn verlangens. En dat is wat het woord had moeten betekenen voor de leiders van Israël. Het had hen moeten wijzen op Jezus.

God wil ons vertellen dat Jezus het leven is dat Hij ons gegeven heeft. Jezus is naar de aarde gekomen om het plan van God af te maken zodat er nu een weg terug is naar de Vader. Er is een weg terug van de dood van deze tijd naar het leven van Zijn koninkrijk. En ook wij moeten dit kunnen aannemen.

Want soms heb ik het gevoel dat wij het evangelie vorm hebben gegeven zoals het past in ons denkbeeld. Een evangelie dat geen verandering van ons vraagt. En zo denk ik ook dat evangelisatie dat is aangepast aan de doelgroep vaak een verbloeming van het werkelijke evangelie.

Het evangelie is simpel. Deze wereld is in de ban van het kwaad en als wij daar leven zijn wij dood. Wij zitten vast aan de leugens van het kwaad en de enige manier om daar van los te komen is Jezus. Jezus moet ons leven losmaken van deze wereld, ons hart mag niet langer in deze wereld wonen maar bij God en dan zijn wij werkelijk overgegaan van dood naar leven. (zie Johannes 3)

Als wij echt de waarheid willen weten dan kunnen we die weten, want dan lezen we de woorden van God zoals ze echt bedoeld zijn. Dan zien we dat de woorden van God naar Jezus wijzen, dat de woorden van God wijzen naar Zijn hart.

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.