Niet verwonderen

Johannes 5

28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 5:28-30)

Veel teksten in het Nieuwe Testament doen ons niet zo veel. Ze zijn gericht op de joden die Jezus niet wilden accepteren als de Zoon van God. De schrijver van die Bijbelboeken willen hun geloofsgenoten er van overtuigen dat God met Jezus Zijn beloften heeft vervuld om Israël en de wereld te redden.

Maar deze verzen zijn net iets anders. Ondanks dat Jezus hier wil laten zien dat Hij werkelijk de Zoon van God is, is het toch meer dan dat. Jezus openbaart meer van de Vader dan alleen Zijn relatie met Hem. We moeten ons niet verwonderen over het feit dat Jezus verteld over de tijd die gaat komen dat de graven open zullen gaan en doden zullen opstaan.

Het feit dat Jezus zegt dat we ons niet moeten verwonderen heeft te maken met ons hart. Als wij in de juiste relatie staan met de Vader dan verwonderen wij ons niet over de daden die gaan komen. Want God is altijd open geweest in Zijn verlangens en daden. God is altijd op zoek geweest naar mensen met wie Hij Zijn visie kan delen. Het Bijbelboek Openbaring is daar een groot voorbeeld van.

Maar de meesten van ons zullen zich zeker niet verwonderen bij het horen van deze woorden. Maar zij verwonderen zich niet om de verkeerde reden. Ze hebben genoeg enge films gezien of het is gewoon moeilijk voor te stellen dat het allemaal wel over een hele lange tijd zal gebeuren. Maar we hebben het geaccepteerd als iets dat ver bij ons vandaan ligt.

Door onze immuniteit voor het plan van God zijn we gestopt met ons verwonderen over de plannen van de Vader. Daarom zouden we ons eigenlijk eerst wel moeten verwonderen over wat er gaat komen. We moeten over onze verwondering heen komen doordat we ons verdiepen in het verlangen van God. Want al zien we de hand van God op dit moment niet zo duidelijk in de wereld, de tijd komt er aan dat God de graven zal openen. En dan zullen wij niet verwondert zijn maar vol zijn van de overwinning van Jezus waar wij nu al zeker van zijn.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.