Het doel van evangelisatie

Johannes 4

39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. 41 En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, 42 en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus. (Johannes 4:39-42)

Het uiteindelijke doel van evangelisatie wordt hier duidelijk beschreven, evangelisatie mag nooit om ons draaien. Het gevaar van vriendschap evangelisatie is dan ook dat het om onze goedheid gaat dat mensen geïnteresseerd zijn in het Christendom. Ook charismatische kerkleiders begeven zich in de gevarenzone dat mensen christen zijn om hen. Vaak kunnen we dit zien op het moment dat er een scheuring ontstaat en mensen de kerk definitief verlaten.

Het doel van evangelisatie is dat mensen zelf Jezus leren kennen. De Samaritaanse vrouw verteld in volle overgave de mensen in haar stad van Jezus. De mensen worden nieuwsgierig naar deze man die zo bijzonder schijnt te zijn. Velen van hen gingen naar Jezus toe om te zien hoe bijzonder Hij is, het gevolg is dat ze tot geloof komen door de woorden die Hij spreekt.

Het antwoord dat ze dan aan de vrouw geven in vers 42 moet ons overtuigen van het doel van evangelisatie. De mensen geloven niet langer in Jezus om wat de vrouw zegt, maar om wat Jezus zelf zegt. Nu weten ze werkelijk dat Jezus de Zaligmaker van de wereld is omdat ze Hem zelf hebben ontmoet.

Het doel van evangelisatie is mensen in contact brengen met Jezus. In de eerste plaats moeten we dus zelf in contact zijn gekomen met Jezus en een levend geloven hebben. We moeten de mensen kunnen laten zien wat wij in Jezus hebben gevonden. Jezus moet het centrum van ons leven worden en mensen aantrekken om hetzelfde te willen vinden.

En dan moeten we mensen niet naar ons toe trekken, maar we moeten hen leren om Jezus zelf te kennen. Zodat zij uiteindelijk ook kunnen zeggen, ik geloof niet langer omdat ik op jouw woorden vertrouw, maar omdat ik Jezus zelf heb ontmoet. En dan zal hun geloof niet van ons afhankelijk zijn maar van hun vertrouwen op Jezus zelf.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.