De Oogst

Johannes 4

35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. 36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. (Johannes 4:35-36)

Zonder dat ik een vinger probeer te wijzen, durf ik toch te zeggen dat minimaal 90% van de kerk helemaal niet bezig is met de oogst waar Jezus het hier over heeft. We zijn niet aan het zaaien en we zijn niet aan het oogsten. Het is ook niet voor niets dat Jezus zegt: ‘de oogst is wit, maar de werkers zijn weinig.’

En ik wil het feest gevoel niet bederven maar neem de kerst nu als voorbeeld. De kern van dit feest is ver te zoeken, het draait meer om de gezelligheid met familie en de leuke kerstdienst dan dat we de tijd nemen om Jezus echt te danken voor Zijn komst hier op aarde.

We zijn ons doel kwijtgeraakt door de wereld die aan ons trekt met de luxe en comfort. Niet langer zijn we meer bezig met het werk van de Vader. Velen van ons zien de oogst niet meer, de velden zijn niet meer wit om geoogst te worden.

Als ik vers 36 lees dan zie ik een doel in ons leven dat boven de verlangens van deze wereld uitstijgt. Het werken in de oogst is het verzamelen van vruchten voor het eeuwige leven. Het is een blijdschap een voldoening die meer is dan de entertainment van deze wereld. Het is tijd dat we dit doel in ons leven gaan vinden. Het stoffige imago van evangelisatie moeten we naast ons neerleggen en met passie het goede nieuws laten zien in deze wereld.

2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Lukas 10:2)

This entry was posted in 42 Lukas, 43 Johannes. Bookmark the permalink.