Pure evangelisatie

Johannes 4

39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. 41 En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, 42 en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus. (Johannes 4:39-42)

In dit gedeelte moet ons duidelijk worden hoe echte evangelisatie werkt. Allereerst moeten we onze schroom van ons afschudden. We zijn verlegen geworden door de harde wereld om het goede nieuws te vertellen. Het bespotten van God door de mensen om ons heen heeft ons bang gemaakt om over Hem te vertellen. Een goede manier om die schroom van ons af te schudden is ons te verdiepen in het werk van Jezus in ons leven.

Deze vrouw heeft een aanraking gehad met Jezus en is daar helemaal onderste boven van. Daardoor is ze alles vergeten dat haar vasthield in een levenloos leven. Ze kan niet voor zich houden hoe blij ze is dat ze Jezus de Christus heeft ontmoet. Jezus wist alles van haar en daardoor is ze bevrijd van deze zogenaamde leugens. Ze is vrij, omdat ze Jezus toeliet in haar leven. Zelfs in een vijandige omgeving is ze volkomen vrij.

Zijn wij nog blij dat Jezus ons gered heeft? Wij moeten ons verdiepen in de diepte van de liefde die Jezus voor ons heeft. Wij moeten onszelf overtuigen, net als in psalm 103, hoe heerlijk het is dat God voor ons zorgt. Wij moeten ons richten op de kracht van het evangelie in ons eigen leven. Ons leven moet helemaal doordrenkt zijn van dit levende water dat opspringt als een bron tot het eeuwige leven.

Want als ons leven zo is veranderd, dat wij vol zijn van de liefde van Jezus dan zullen we net als de Samaritaanse vrouw er niet over kunnen zwijgen. En dan zal ons leven en onze woorden een getuigenis worden voor de mensen om ons heen.

Wij kunnen alleen het evangelie vertellen als het in ons leeft. Zolang het evangelie uit de bijbel komt zullen mensen niets zien in ons leven, maar als het evangelie uit ons hart komt dan raakt het harten. Het woord van God is levend, laat het vooral in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.