Geestelijk

Johannes 4

24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:24)

In de drukte van ons bestaan, moeten we eens stil komen te staan en ons afvragen wie wij zijn. Is dit lichaam waarmee we de hele dag bezig zijn alles wat we zijn? En zonder dat we een new age kant op gaan in ons denken, moeten we ons realiseren dat wij als Christenen veel meer zijn dan waar we mee bezig zijn in deze wereld.

Johannes probeert het zo te benadrukken in deze brief, wij zijn geest, uit God geboren. En God is Geest, Hij stijgt boven de materie uit. We moeten oog krijgen voor een onderdeel van ons leven dat gevoed wordt door de Geest van God. En hoe ongrijpbaar het ook lijkt, als we ons open stellen voor God zullen we het begrijpen.

De enige manier waarop we kunnen leren leven in aanbidding in geest en waarheid is als wij open staan voor de Geest van God. Nooit zullen we het kunnen begrijpen als we blijven hangen aan het leven hier op aarde. We zullen net als Nicodemus zijn, het niet begrijpen terwijl we het moeten begrijpen. En de enige manier om het te begrijpen is als we Gods Geest toelaten in ons leven.

God is Geest en het wordt tijd dat wij als Zijn kinderen ook geestelijk gaan leven. Het leven hier op aarde moet ondergeschikt worden aan het geestelijke leven in God. Zonder dat we in de Geest leven zullen we nooit in contact kunnen komen met God, want Hij is Geest.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.