Pure aanbidding

Johannes 4

23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:23-24)

Je kunt het verlangen van de Vader gewoon lezen in deze zinnen. Al vanaf de schepping verlangt God naar aanbidders in geest en waarheid. Door de eeuwen heen is Hij op zoek naar mensen die zijn zoals David of Elia. Mensen die een relatie met Hem hebben die gebaseerd is openheid en liefde.

De tijd is er rijp voor, dat de Vader een relatie aangaat met gewone mensen zoals jij en ik. Deze relatie zal een diepere relatie moeten zijn dan die tussen man en vrouw. Een relatie waarin alles open en eerlijk is. Een relatie waarin we God lief hebben boven alles en Hij ons lief heeft.

De Vader zoekt naar mensen die Jezus kunnen volgen in een leven tot eer van Hem. Jezus leefde in de kracht van de Geest, want alleen in de Geest is het mogelijk om met de Vader te leven. God is Geest, en daarom moet onze aanbidding in geest en waarheid zijn.

Denk eens in, de Vader verlangt naar deze mensen. Wie kunnen wij zijn voor de Vader? Waarom moet het altijd gaan om wat God voor ons kan betekenen? Wij kunnen Zijn kinderen zijn die leven in de Geest, verlost van het vlees. Dit is het hart van de Vader.

Als wij God echt willen lief hebben zoeken wij naar de weg waarin wij Hem aanbidden in Geest en Waarheid.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.