Daily Archives: December 2, 2011

Geen confrontatie

Johannes 4 1 Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes 2 – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen – 3 verliet Hij Judea en vertrok Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geen confrontatie