Een vers om verkeerd te gebruiken

Johannes 4

36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. 38 Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. (Johannes 4:36-38)

Dit vers wordt nogal eens als een excuus gebruikt voor het weinige effect dat evangelisatie heeft. De weinige inspanning die we doen waar geen vrucht aan zit wordt afgedaan als zaaien en een ander zal komen om te oogsten. Maar dit vers kan alleen gebruikt worden door degene die aan het oogsten zijn. Dit vers is er om de mensen die oogsten te laten zien dat we niets aan onszelf kunnen toeschrijven.

Zaaien is het werk van elke christen, het uitdragen van het woord van God. We moeten altijd geschoeid zijn met de bereidheid om het evangelie uit te dragen. Het is een van de onderdelen van onze geestelijke wapenrusting. We moeten altijd bereid zijn om onze getuigenis te geven aan de mensen om ons heen. We moeten een leven hebben dat het evangelie uitstraalt naar iedereen die het wil zien. Wij zijn een licht in deze wereld.

Dat is zaaien, dat is het brengen van het goede nieuws naar deze wereld. En daar hoort geen enkele redenatie bij die zegt dat wij alleen maar aan het zaaien zijn. Die gedachte hoort daar niet bij.

Maar als we aan het oogsten zijn, als er mensen hun leven aan God geven dan moeten we ons realiseren dat er gezaaid is. En we moeten realiseren dat er Iemand is dat het zaad laat groeien.

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. 8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. (1 Korinthe 3:6-9)

In deze verzen komt het duidelijker naar voren, we zijn allemaal werkers in de akker van God. We zijn bezig met het werk van God, ALS we er mee bezig zijn. En bij dit werk moeten we ons realiseren dat het God’s werk is. Laten we druk zijn met zaaien.

This entry was posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.