Verlossing van het vlees

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? (Romeinen 7:24)

Gisteren hebben we kunnen zien dat de wet goed is en geestelijk. En als wij Christen worden dan hebben wij een nieuw geestelijk leven dat zich verheugd in de wet. Maar het oude leven, het vlees blijft verlangen naar de zonde. En dit is de reden waarom Paulus uitroept dat hij verlost wil worden van dit lichaam van deze dood.

 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.  Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Romeinen 8:1,2)

De verlossing is simpel, we beginnen gewoon naar de Geest te wandelen. Want dat betekend het om te leven in Christus Jezus. De Geest verheugd zich in de wet, het leeft naar de wet. Doordat in Jezus de Geest nu in ons woont worden we verlost van dit lichaam van deze dood.

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en  de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3,4)

Het zal nooit mogelijk zijn om naar de wet of geestelijk te leven zolang wij leven zoals we geboren zijn. Net zoals Jezus dat tegen Nicodemus zei, zo zeg ik dit ook; wees niet verbaasd, we moeten echt iets anders hebben dan wat we van onze ouders gehad hebben. Een nieuw leven, alleen daardoor is het mogelijk.

We kunnen niet weder geboren zijn bij de geboorte, het moet in ons leven gebeuren. Geboren in een christelijke familie geeft geen garanties. Net als mensen die niet in een christelijk gezin geboren zijn, moeten wij ook een nieuw leven hebben.

Want alleen dan wordt de wet in ons leven vervuld. Jezus kwam om hem te vervullen, ook in ons.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.