Zegen of Vloek

2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: 3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. 4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. (Deuteronomium 28:24)

Wij nuchtere Nederlanders zijn nogal kritisch op de (Amerikaanse) boodschap die benadrukt dat God ons zegent als wij maar in Hem geloven. Toch is dit geen on-Bijbelse boodschap. Dit is ten diepste het verbond dat God met Israël is aangegaan. God zou voor Israël zorgen als zij maar leven naar Zijn wil.

De fout die veel mensen maken is dat deze zegen binnen een verbond valt. Dat betekend dat wij een verbond aangaan met God. Wij gaan een relatie aan met God waarin de bepaling staat dat wij Hem moeten gehoorzamen en naar Zijn wil moeten leven. De zegen komt niet uit de lucht vallen als men zegt dat men Christen is, het is afhankelijk van wat wij doen.

15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: (Deuteronomium 28:15)

En het werk van Jezus heeft deze bepaling zeker niet ongedaan gemaakt. Het werk Jezus heeft ons niet een gratis abonnement op de zegen gegeven. Het werk Jezus moet er toe bijdragen dat wij vallen onder de zegen door onze rechtvaardige daden in Jezus.

Er zit dus een gevaar aan het Christen zijn. Want door te kiezen dat wij Jezus als de Heer van ons leven aanvaarden, aanvaarden wij ook de kans op een vloek. Als wij Jezus aanvaarden maar niet Zijn werk van heiliging in ons leven laten doen komen wij in een gevaren zone.

Het is Gods verlangen om ons te zegenen, maar het is ook Gods Heiligheid dat ons wil corrigeren met een vloek.

20 De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt. (Deuteronomium 28:20)

Misschien vinden wij het niet leuk dat anderen ons vertellen wat we moeten doen. Misschien vinden wij het egoïstisch om Christen te zijn vanwege de zegening. Met het feit is dit, dat wij in Jezus een nieuw leven moeten leven om in de zegen van God te wandelen. Want in die zegen mogen we ons veilig weten in Zijn armen.

This entry was posted in 05 Deuterenomium. Bookmark the permalink.