Het wassende woord

25   Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeze 5:25-27)

Christen zijn en niet de bijbel lezen, kan dat?

Woorden zijn belangrijk, ze bepalen ons denken. Onderwijs gebeurd met woorden, opvoeding gebeurd met woorden. Ons gedrag wordt vooral bepaald door datgene waar wij naar luisteren. Een simpel voorbeeld is een leraar die de klas verteld dat ze stil moeten zijn. In de meeste gevallen wordt hier naar geluisterd en dus wordt het stil.

Dit simpele voorbeeld laat zien dat ons denken wordt beïnvloed door woorden. Het is dan sterk afhankelijk van de omgeving waarin wij opgroeien hoe wij denken. Nu zijn we niet afhankelijk van ons denken, we kunnen daar verandering in brengen.

En dat is vers 26, het waterbad van het Woord. Ons denken moet radicaal veranderen als wij Christenen worden. Vers 26 beschrijft in mooie woorden dat Jezus ons wil reinigen met het waterbad van het woord. Jezus wil ons onderwijzen en in ons leven spreken zodat ons denken veranderd en daardoor ook onze daden.

Jezus heeft Zijn kerk lief en wil niets liever dan Zijn woorden spreken tot ons. Hij wil de waarheid in ons leven openbaren zodat ons denken en handelen veranderd. En deze verandering heeft tot gevolg dat wij heilig en smetteloos zullen zijn.

Het is al duidelijk, we kunnen niet zonder het lezen van de bijbel. Wij moeten Jezus tot ons laten spreken door Zijn woorden en daardoor ons leven reinigen.

Maar een ander punt dat ik wil benadrukken is dat deze verzen spreken over de kerk (niet het gebouw, maar de mensen) in het algemeen. Kerk zijn heeft te maken met reiniging en heiliging. Als kerk worden wij gereinigd door Jezus. Daarom is de kerk  in de eerste plaats een plek waar Zijn Woorden ons moeten heiligen.

Een ideale kerk is als op de Pinksterdag, waar mensen het werk van Jezus gedenken en luisteren naar het onderwijs van Jezus. Waar mensen worden gereinigd door het woord van Jezus en een heilige bruid wordt gevormd.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.