Jezus in ons

6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7   geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;  wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8   Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. (Kollosenzen 2:6-8)

Als we ons alleen maar zouden realiseren hoe diep de relatie met Jezus kan gaan, het zou de Christelijke wereld op zijn kop zetten. We kunnen in Jezus wandelen en opgebouwd worden in Hem. Als we in dit geloof zouden wandelen dan zouden we een leven van dankzegging hebben dat in het teken staat van afhankelijkheid van Jezus.

Want daar ligt de sleutel, afhankelijkheid. We leven in een wereld met theorieën en zinloze filosofieën. Een wereld die zelf antwoord mag geven op de vragen die men heeft. Ook in de christelijke wereld zijn wij niet meer afhankelijk van God en vragen wij ons alleen nog maar af, ‘hoe we Gods wil eigenlijk kunnen weten’.

9   Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10   En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11   In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. (Kollosenzen 2:9-11)

Maar als we nu een stap verder gaan in ons geloof en werkelijk beginnen te geloven dat de volheid van de Godheid in Jezus woont dan veranderd er wat. En als we weten dat die volheid ook in ons kan wonen, en ons volmaakt kan maken, dan veranderd het ons. In Jezus is er een leven dat een besnijdenis is van het ouden leven en we daarin in een testament met Jezus kunnen samen wonen.

Alles wat er nodig is, is geloof. Vertrouwen in het feit dat God een compleet werk doet in ons. Jezus kan in ons wonen en alles schoonmaken in ons leven. Dit is het mooie van het evangelie, de complete besnijdenis van het lichaam van de zonden en van het vlees.

Maar daarvoor moeten we Jezus ECHT de HEER maken van ons leven. We moeten Jezus echt toegang geven tot alles in ons leven. Helemaal afhankelijk zijn van Zijn openbaringen.

Als ons zouden realiseren wat Jezus allemaal kan doen in ons, hoe zou ons leven er dan uitzien?

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.