Daily Archives: March 16, 2011

Een heerlijk lied

Openbaring 13 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem  honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Een heerlijk lied