De toewijding van Jezus

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31   Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen  tot één vlees zijn. (Efeze 5:29-31)

Gisteren heb ik de verzen hiervoor beschreven. Jezus is bezig om de kerk te reinigen met Zijn woord. Eigenlijk probeert Paulus in dit gedeelte de mannen te laten weten hoe ze hun vrouw moeten lief hebben. Maar in die boodschap laat Paulus weten hoe diep de liefde van Jezus is voor Zijn lichaam hier op aarde.

Allereerst wil ik ‘kerk’ duidelijk hebben. Kerk is geen gebouw. Ook kerkgenootschappen bestaan niet. Er is maar een kerk op aarde en dat is de kerk van Jezus Christus. En deze kerk bestaat niet uit bakstenen maar uit mensen. Mensen uit elk kerkgenootschap, mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Er is maar een lichaam van Christus.

Paulus weet hoe Jezus Zijn lichaam wil voeden en koesteren. Hij haalt dit aan om de mannen te laten zien hoe zij hun vrouw moeten voeden en koesteren. Niemand haat zijn eigen lichaam, zo haat Jezus ook niet Zijn lichaam hier op aarde. Jezus is sterk betrokken en vol van toewijding aan Zijn Lichaam hier op aarde.

Dit moet ons aanraken, dit moet ons hart warm maken. Wij zijn onderdeel van Zijn lichaam, Zijn vlees en Zijn gebeente. Wij zijn een met Jezus tot het diepste van Zijn en ons bestaan. Ja het is een les voor de mannen, maar meer nog een les over Jezus.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. (Efeze 5:32)

Dit wonder, dit geheimenis is groot en het spreekt over Christus en de gemeente. Ja, het laat ook onze persoonlijke relatie met Jezus zien, maar meer nog het laat zien de relatie die Jezus heeft met Zijn gemeente hier op aarde. Er is meer dan alleen onze persoonlijke relatie met Jezus, de  HELE gemeente van Christus is Zijn lichaam hier op aarde.

Jezus werkt in ons persoonlijk, maar meer nog, Jezus werkt in Zijn lichaam over de hele wereld. Wij mogen een onderdeel zijn van dit lichaam.

Daar komt nog bij dat Jezus zo sterk betrokken is bij Zijn gemeente, dat Hij ons voedt, dat Hij ons koestert. Hij is persoonlijk betrokken bij het welzijn van Zijn lichaam en elk onderdeel daarvan. Dat is de Heere Jezus, de Christus die wij kennen. Amen

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.