Leven met vrees

1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u  zich wapenen met dezelfde gedachte:  wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, 2   om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. (1 Petrus 4:1,2)

Deze simpele zin is een groot wapen voor ons geloof. Want zo beschrijft Petrus het ook, dat wij ons moeten bewapenen met deze gedachte. Hierin kan ik lezen dat onze geestelijke strijd veelal met onze gedachte heeft te maken. Hoe wij denken is hoe wij leven. Wij moeten onze gedachte er op richten dat wij met Jezus in het vlees zijn gestorven en daarom zijn opgehouden met de zonde.

Zolang wij blijven denken dat wij wel door moeten gaan met zondigen en dat het toch nooit lukt, zullen wij ons niet kunnen bewapenen met deze gedachte. Jammer genoeg is de realiteit dat onze gedachte negatief zijn in onze overwinning over de zonden. Zo vaak heb ik moeten horen dat het niet lukt om de zonden te stoppen in ons leven.

Maar Petrus laat ons duidelijk weten dat wij ons moeten bewapenen met een andere gedachten. Wij vechten tegen de gedachte dat het allemaal onmogelijk is. In de tijd die we nog hebben moeten we leven naar de wil van God.

5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. (1 Petrus 4:5)

Want de gedachte dat we toch niet zonder zonden kunnen zijn, is een gedachte van mensen die God niet vrezen. Want aan het einde moeten we nog steeds rekenschap afleggen van onze daden. Wij moeten rekenschap afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

Voor degene die doorgaan in het zondige leven zal dit angst geven, maar degene die zich bewapend met de gedachte van vers 1 zal hierdoor God vrezen. Als wij ons realiseren dat God ons zal oordelen, zullen wij uit vrees voor dit oordeel ons bewapenen met de gedachte dat wij nu gestorven zijn voor de zonde en de begeerten van de mens.

Dat is vrees, weten dat God nog steeds zal oordelen. Vrees dat God nog steeds elk onderdeel van ons leven tegen het licht zal houden. Juist de daden die wij doen nadat wij Jezus in ons leven hebben aangenomen. Zijn wij werkelijk met Jezus aan het kruis gestorven?

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.