Daily Archives: March 2, 2011

Ons gebed

Openbaring 11 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Matheus 6:10) Jezus leert het ons al bidden, we bidden dat het koninkrijk van God mag komen op aarde zoals het al in … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Ons gebed