Jezus heeft ons niet verlaten

(We zijn aangekomen bij hoofdstuk 15 van het bijbel boek Openbaring. Ik heb besloten om voor een tijdje (aantal dagen/weken) dit bijbel boek te verlaten en over wat andere onderwerpen te schrijven.)

18   Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom {weer} naar u toe. (Johannes 14:18)

Aan het einde van het leven van Jezus op aarde, vlak voordat Hij naar het kruis gaat, steekt Hij Zijn discipelen nog een hart onder de riem. Wees niet bezorgd, ik laat niet jullie niet alleen. Deze bemoediging staat in de context van de belofte voor een Trooster.

Het woordje ‘weer’ heb ik tussen die twee tekens gezet, omdat dit woord niet in de Griekse context staat. Door het ‘weer’ kunnen we denken aan Jezus’ opstanding, of Jezus’ terugkomst aan het einde van deze tijd. Maar dat is niet de betekenis van deze zin. Jezus laat de discipelen weten dat ondanks dat Hij weggaat, Hij toch zal komen.

19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. (Johannes 14:19,20)

De wereld zal Hem niet meer zien, maar de discipelen zullen Hem wel kunnen zien. In het nieuwe dat Jezus heeft zal Hij komen tot ons in Zijn Geest. De Heilige Geest is de reden waarom Jezus ons niet achter laat als wezen. Wij zullen dichter bij Hem zijn dan de discipelen in die drie jaar, dat ze met Jezus wandelden, geweest zijn. Want op het moment dat de Heilige Geest in ons leven is zal er een link, een eenheid ontstaan tussen de Vader, Jezus en ons.

13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2Korinthe 13:13)

Paulus groet de Korinthiërs met deze zin. De genade van Jezus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest. En het is deze gemeenschap met de Heilige Geest waar Jezus over spreekt in Johannes 14:18. Wij zijn niet alleen, Jezus is met ons, meer intens dan wanneer Hij nog hier op aarde zou leven.

Bij het lezen van deze zin in het bijbel boek Korinthe, was het zo’n bemoediging. Jezus heeft mij niet alleen gelaten, ik heb gemeenschap, ik leef samen met de Heilige Geest. De kracht van Heilige Geest, de Waarheid van de Heilige Geest, de Wijsheid van de Heilige Geest, het is allemaal bij mij.

Wat een troost, wat een comfort om te weten dat ik niet alleen ben, maar dat in alles wat ik in dit leven tegenkom Hij bij mij is. Ik ben geen wees, ik sta er niet alleen voor, de Heilige Geest is met mij. Wat een bemoeidiging!

This entry was posted in 43 Johannes, 47 2 Korinthe. Bookmark the permalink.