Een valse wereld

5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ (Openbaring 6:5,6)

Wat wij nu om ons heen zien is niet zo echt als het lijkt. En dat zal in de toekomst duidelijk worden als deze rampen die Jezus brengt alleen maar erger worden. In de economie wordt er een onderscheidt gemaakt tussen basis behoefte en luxe behoefte. Onder de basis behoefte valt voedsel, zonder voedsel is er geen leven.

En dat is waar de rampen op gericht zijn. Wij wandelen nu zo de supermarkt binnen en kopen de gefabriceerde producten, maar wat als er geen eten meer is? Wij zijn druk bezig met onze auto en ander vermaak, maar wat als er geen eten meer is?

God heeft altijd laten weten dat Hij voor ons wil zorgen en dat Hij in ons leven wil voorzien. Hij heeft altijd laten weten dat Hij degene is die alles laat groeien, de bron van het leven. Wat als dat wegvalt?

De tijd komt er aan dat alles weer om eten gaat draaien. Hoe onvoorstelbaar het voor ons misschien is, alles gaat zo makkelijk in ons land. Maar juist in landen als Nederland waar eten geïmporteerd moet worden omdat wij meer een kennis economie zijn zullen wij een tekort hebben. Want al die kennis is niets waard als mensen geen eten hebben.

Het klinkt zo mooi als de politiek zegt dat iedereen recht moet hebben op internet, alsof het een basis behoefte is. Maar het laat ons zien hoe ver wij van de realiteit verwijderd zijn. Jezus heeft ons gewaarschuwd om ons voor te bereiden voor deze tijd.

Het is misschien zo onvoorstelbaar omdat ons leven zo snel voorbij gaat in alle drukte die we zelf hebben gecreëerd. Het klinkt zo onrealistisch maar juist dit is de realiteit. Hier in India kan ik dat duidelijk zien, hier moeten mensen nog vechten voor de basis behoeften, maar de tijd komt dat de westerse wereld hongerig moet toekijken omdat zij niet meer weten hoe ze aan eten moeten komen.

7 Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. (Openbaring 6:7,8)

Het leven zal weer een gevecht om het leven worden. Mensen zullen weer primitief moeten leven, weer naar de basis terug moeten, naar God. En dat is Gods verlangen. Niet dat wij lijden, maar dat wij weer vertrouwen op Hem.

Dit is geen doemdenken, dit zijn de woorden van Jezus. Dit is de realiteit hoe moeilijk het ook te geloven is. Maar Jezus heeft ons gewaarschuwd en bereid ons er op voor.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.