Monthly Archives: December 2010

Filadelfia (3)

Openbaring 3:7-13 10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Filadelfia (3)

Filadelfia (2)

Openbaring 3:7-13 9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. (Openbaring 3:9) De gemeente … Continue reading

Posted in 50 Phillipenzen, 66 Openbaring | Comments Off on Filadelfia (2)

Filadelfia

Openbaring 3:7-13 7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: (Openbaring … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Filadelfia

Sardes (3)

Openbaring 3:1-6 4 Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. (Openbaring 3:4) De beloning voor het vasthouden aan Jezus is groot, het is het eeuwige … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Sardes (3)

Sardes (2)

Openbaring 3:1-6 2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. 3 Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Sardes (2)

Kerst (1)

Lukas 2:8-20 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (Lukas 2:13,14) … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Kerst (1)

Sardes

Openbaring 3:1-6 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: “Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl … Continue reading

Posted in 03 Leviticus, 66 Openbaring | Comments Off on Sardes

Tyatira (4)

Openbaring 2:18-29 26 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Tyatira (4)

Tyatira (3)

Openbaring 2:18-29 Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. (Openbaring 2:23b) Zoals ik al vaker heb benadrukt, Gods genade is … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Tyatira (3)

Tyatira (2)

Openbaring 2:18-29 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. (Openbaring 2:20) Een van … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Tyatira (2)