Rampen

3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. (Openbaring 6:3,4)

We moeten altijd in het achterhoofd houden dat dit voor ons is geschreven om sterk te blijven staan in de tijd die gaat komen. Elk van de zeven kerken in hoofdstuk 2 en 3 werd opgeroepen om sterk te blijven staan en overwinnaars te zijn in de tijd waarin we leven. God openbaart dit om ons te helpen en ons kracht te geven en inzicht in Zijn hart. Want Zijn hart zou wel eens anders kunnen zijn dan wij denken.
God laat ons weten dat Hij rampen naar de aarde stuurt om de wereld wakker te maken uit hun roes. De eerste vier rampen zijn rampen die met onszelf te maken hebben. De leegte die God achterlaat wordt door ons handelen opgevuld.
Dit tweede paard wordt er op uitgestuurd om de vrede weg te nemen. Nadat de vrede is weggenomen maakt de wereld er een groot gevecht van. Dit is om de wereld te laten zien wie echt de Vredevorst is. De ogen van de wereld moeten worden geopend voor de waarheid is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
Misschien vinden wij dit niet passen in het karakter van God. Hoe kan God nu zo’n wrede God zijn? Hij is toch een God van liefde en trouw? Misschien is het hart van God anders dan wij denken.
De meeste christenen kunnen geen goede draai geven aan al het geweld in het oude testament. We kunnen daar geen goede verantwoording voor geven. Want wij leven nu in een humanitaire wereld waarin we proberen goede daden te doen terwijl we in zonden blijven leven. Het wel en wee van de medemens is belangrijker geworden dan de eer die we God behoren te geven.
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ (Genesis 18:20,21)
Met het bijbelboek Openbaring openbaart God Zijn hart en het hart van de wereld. Met Sodom en Gomorra, wilde God ook weten wat er precies aan de hand was en rechtvaardig oordelen. Wij moeten realiseren dat we in een vervallen wereld leven die er erger aan toe is dan Sodom en Gomorra. Gods oordeel zal komen in de humanitaire goede wereld, waarin geen enkele vrees is voor God.
Hij stuurt de vier paarden met de ruiters als een oordeel en tegelijk een oproep om te bekeren. God is waardig alle eer van ons leven, Hij is waardig in Zijn goedheid

We moeten altijd in het achterhoofd houden dat dit voor ons is geschreven om sterk te blijven staan in de tijd die gaat komen. Elk van de zeven kerken in hoofdstuk 2 en 3 werd opgeroepen om sterk te blijven staan en overwinnaars te zijn in de tijd waarin we leven. God openbaart dit om ons te helpen en ons kracht te geven en inzicht in Zijn hart. Want Zijn hart zou wel eens anders kunnen zijn dan wij denken.

God laat ons weten dat Hij rampen naar de aarde stuurt om de wereld wakker te maken uit hun roes. De eerste vier rampen zijn rampen die met onszelf te maken hebben. De leegte die God achterlaat wordt door ons handelen opgevuld.

Dit tweede paard wordt er op uitgestuurd om de vrede weg te nemen. Nadat de vrede is weggenomen maakt de wereld er een groot gevecht van. Dit is om de wereld te laten zien wie echt de Vredevorst is. De ogen van de wereld moeten worden geopend voor de waarheid is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

Misschien vinden wij dit niet passen in het karakter van God. Hoe kan God nu zo’n wrede God zijn? Hij is toch een God van liefde en trouw? Misschien is het hart van God anders dan wij denken.

De meeste christenen kunnen geen goede draai geven aan al het geweld in het oude testament. We kunnen daar geen goede verantwoording voor geven. Want wij leven nu in een humanitaire wereld waarin we proberen goede daden te doen terwijl we in zonden blijven leven. Het wel en wee van de medemens is belangrijker geworden dan de eer die we God behoren te geven.

20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ (Genesis 18:20,21)

Met het bijbelboek Openbaring openbaart God Zijn hart en het hart van de wereld. Met Sodom en Gomorra, wilde God ook weten wat er precies aan de hand was en rechtvaardig oordelen. Wij moeten realiseren dat we in een vervallen wereld leven die er erger aan toe is dan Sodom en Gomorra. Gods oordeel zal komen in de humanitaire goede wereld, waarin geen enkele vrees is voor God.

Hij stuurt de vier paarden met de ruiters als een oordeel en tegelijk een oproep om te bekeren. God is waardig alle eer van ons leven, Hij is waardig in Zijn goedheid.

This entry was posted in 01 Genesis, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.