Voorbeden

9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. (Openbaring 6:9-11)

Deze zegel die Jezus opent lijkt niet echt een oordeel of een ramp voor de wereld. En het is ook nog zo dat deze mensen bidden om wraak, wat ook niet echt christelijk is.

Allereerst moeten we ons weer realiseren dat deze rampen gericht zijn op het rijk van het kwaad, de anti-christus. Het leven van een christen zal meer en meer in de verdrukking komen en meer mensen zullen worden vermoord voor hun geloof en vertrouwen in Jezus. Het grijze gebied van onverschilligheid zal verdwijnen en er zullen twee kampen zijn in de wereld, volgelingen van Jezus en volgelingen van het kwaad.

‘onder het altaar’ – ‘zij riepen met luide stem’ – ‘lang wit gewaad gegeven’

Een altaar staat voor het gebed tot God, een lang wit gewaad staat voor het gewaad van een priester. Het beeld dat deze zielen onder het altaar zijn en uitroepen naar God met een luide stem betekend dat zij voorbede doen. Zij roepen uit voor de verlossing van het kwaad op deze wereld.

En God bemoedigd dit gebed door ze het gewaad van een priester te geven. Dit gebed is een ramp voor het kwaad omdat het God aanraakt. De tijd zal komen dat er in de kerk van Jezus een roep zal komen voor God om het kwaad te oordelen. Niet langer zullen we het kwaad kunnen tolereren.

In de hemel en op aarde zal het gebed sterker en sterker worden. En de rampen en het oordeel van God zullen sterker en sterker worden. We moeten ons realiseren dat Nederland en de westerse wereld net zo makkelijk toegang hebben tot het evangelie als tot een bruin brood.

Onze taak is nu gebed, gebed tot God voor Zijn bevrijding. Mensen in Nederland zijn niet zo onverschillig meer maar kiezen bewust TEGEN God. Het enige wat hen nog zou kunnen veranderen zijn de rampen die God brengt in Zijn liefde.

7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:7,8)

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.