Waardig

‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ (Openbaring 5:5b)

10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ (Openbaring 5:10)

De reden dat Jezus de boekrol uit de hand van God mocht nemen heeft alles te maken met wat Hij heeft gedaan. Op basis van Zijn daden heeft God bepaald dat Hij waardig is om de boekrol te openen. Zoals Jezus zelf ook al heeft verteld dat een mens kan worden beoordeeld op de vruchten die hij draagt zo is Jezus ook beoordeeld op Zijn daden.

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Filipenzen 2:5-11)

God heeft Jezus hoog verheven op basis van wat Hij gedaan heeft. Jezus krijgt deze eer omdat Hij als mens deze weg is gegaan en heeft laten zien dat Hij het waard is om de autoriteit op aarde te nemen. In Hem is hetzelfde hart als dat van God de Vader die regeert in genade, liefde en rechtvaardigheid.

Jezus is dezelfde weg gegaan als wij nu gaan en heeft daarin gehoorzaamd aan de Vader. Hij had alle macht hier op aarde kunnen krijgen maar dan had Hij ons niet kunnen vrijkopen om ons te vormen tot een koninkrijk van hogepriesters.

Daarom moeten wij dezelfde gezindheid in ons laten heersen die in Jezus Christus is. Want Jezus heeft ons nu vrijgekocht om uit ons dit koninkrijk te vormen, waar wij ook hetzelfde hart hebben als de Vader.

Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ (Openbaring 5:10b)

Jezus zal op basis van ons leven hier op aarde bepalen wat voor koningen wij zullen zijn hier op aarde. Wij moeten af van de gedachte dat wij gered zijn voor de hemel en dat als we dood gaan we opeens heel anders denken. Hier op aarde zal Jezus zien wat voor dienaren wij zijn, onze vruchten worden beoordeeld.

De weg is open voor ons om zo’n leven te hebben als Jezus. Jezus heeft de weg gebaand voor ons zodat wij een nieuw leven kunnen hebben hier op aarde. Wij worden geen koninkrijk van priesters in de hemel, wij worden dat nu.

Laten deze woorden je aan het denken zetten. Het leven is geen spelletje, het is een voorbereiding en een test voor het hemelse Jeruzalem.

This entry was posted in 50 Phillipenzen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.