Jezus is meer dan een offer

9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ (Openbaring 5:9,10)

Het simpele evangelie dat Jezus voor onze zonden gestorven is en wij daarom naar de hemel mogen is kort door de bocht. Maar in deze verzen wordt een compacte maar een meer volledige omschrijving gegeven.

Dat Jezus voor ons gestorven is als een offer voor God klopt. En een ieder die hier op vertrouwt is gereinigd van zijn oude leven. Maar dat het ons dan recht geeft op een plaatsje in de hemel is misschien correct als men begrijpt wat het betekend.

Toen Jezus stierf aan het kruis, bracht Hij een offer voor onze zonden. Hij betaalde voor het kwaad dat wij hebben gedaan, dat ons veroordeelde tot het doodsvonnis. Maar daarbij kocht Hij ons leven ook terug van de wereld en van de duivel, want wij hadden ons leven verkocht aan het kwaad.

Dus als wij willen (geloven) dan wordt Jezus de Heer van ons leven. Als Jezus de Heer van ons leven wordt dan bepaald Hij ook de weg van ons leven. Jezus heeft ons gekocht met Zijn kostbaar bloed om ons te maken tot een koninkrijk van priesters.

Deze wereld is onder het oordeel van God, de grote dag komt er aan dat God alles zal oordelen. Maar Gods verlangen is dat wij met Hem leven. Dit verlangen kan niet samen leven met de wereld zoals het nu is. Hoe goed wij ook van deze wereld denken het is er slechter aan toe dan Sodom en Gomorrah.

Daarom heeft Jezus ons moeten vrijkopen uit deze wereld en ons moeten maken tot een koninkrijk van priesters. Het eerste gedeelte willen we nog wel, wij willen wel verlost worden van onze schuld. Het tweede gedeelte is een andere vraag, willen wij wel een koninkrijk van priesters worden?

En daarom is Jezus waardig om de leiding nu te nemen omdat Hij een heilig koninkrijk is begonnen met Zijn kostbaar bloed. Er is geen andere weg die God kon gaan. Er is geen andere weg die wij kunnen gaan. Jezus heeft ons een tweede kans gegeven om met God te leven.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.