Jezus alle eer waardig

8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. (Openbaring 5:8)

Dit is geen toneel spel door God geregisseerd. De vierentwintig oudsten en de vier wezens zijn geen bedenksel van God die opdracht hadden om zich voor Jezus te werpen op het moment dat Hij de boekrol in handen nam. Dit is echt, en als wij weten wat zij weten dan zouden wij ook echt zijn.

Hier wordt Jezus erkent als de vervulling van het gebed dat de heiligen hebben uitgesproken. Hier wordt Jezus erkent als Hij tot wie wij onze gebeden kunnen richten. Jezus wordt nu erkent in de autoriteit die Hem is gegeven door degene die zit op de troon.

9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’(Openbaring 5:9,10)

Een nieuw lied wordt gezongen, een lied dat voorheen niet gezongen kon worden. Een lied dat vanaf heden relevant is. Jezus verdient het om de boekrol te ontvangen omdat Hij de weg is gegaan die God van Hem verlangde.

Dit is de enige weg naar God. Dit is Gods verlangen. Het gezwets over vele wegen en vele religies ondermijnt Gods verlangen. Er zijn niet vele religies met dezelfde God, er is een God, met een verlangen en een plan. En dat is deze die ons hier wordt geopenbaard in dit bijbel boek.

Jezus is nu de enige weg. Een ieder die op Hem vertrouwt, op Zijn offer, zal onderdeel worden van dit nieuwe koninkrijk die Jezus heeft gevormd uit ons. En wij zullen net als Hij ook priesters zijn die voor Gods troon mogen komen.

De nieuwe tijd is aangebroken waarin God Zijn laatste plan naar verlossing in gang heeft gezet. Het einde der tijden is dichtbij, en nu is het de tijd dat wij ons hele leven gaan inzetten als priesters in dit nieuwe koninkrijk. Nu is het de tijd dat wij met de vierentwintig oudsten en de vier wezens Jezus alle eer geven met het nieuwe lied.

Want als wij weten wat zij weten dan werpen wij ons ook voor Hem en geven Hem alle eer. Dat is een echt leven met God.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.