Iedereen wil aanbidden

11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ (Openbaring 5:11,12)

Zoals ik al eerder heb geschreven over de vier wezens en de vierentwintig oudsten geldt dat hier ook voor al deze engelen, het zijn geen robots. Net als wij heeft God niets geschapen om Hem automatisch te aanbidden. Daarom is deze ‘troon-scene’ zo groots.

Duizenden, misschien miljoenen engelen beginnen een loflied te zingen als antwoordt op het loflied van de vierentwintig oudsten en de vier wezens. Zij willen Jezus ook alle eer bewijzen, zij weten ook dat het beste wat er kan gebeuren is gebeurd.

Er is zo’n grote blijdschap in de hemel en het is spontaan. Iedereen weet wat dit betekend, iedereen is er vol van en wil Jezus alle eer bewijzen. Hij komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe.

Hier op aarde wordt er nog wel eens een coup gepleegd. Mensen nemen met geweld de macht over, om maar de macht te hebben. Maar hier is het Jezus die alle macht, rijkdom en wijsheid toekomt. Niet op basis van democratie, maar op basis van Zijn werk aan het kruis. Hij komt alles toe en de hemel weet het.

Jezus wordt beëdigd als de Koning der koningen en de Heer der Heren. Hij is het waard alle kracht, eer, lof en dankzegging te ontvangen. Wij geven soms zoveel eer en dankzegging aan mensen hier op aarde, maar dat is niets vergeleken met de dankzegging die Jezus toekomt.

De impact van Zijn werk voor ons is een eeuwig leven. De impact van Zijn werk voor de schepping is een bevrijding van het kwaad en zijn leugen. Hij komt toe alle lof, eer en dankzegging.

13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. (Openbaring 5:13)

De schepping roept het uit van de verlossing die hen is gegeven. Alles en iedereen geeft een roep van bevrijding die Jezus heeft gegeven. Dat Jezus de boek rol uit de hand van God heeft genomen is het moment dat de hele schepping het uitroept en Jezus alle lof laat toekomen.

We moeten ons realiseren dat wij kijken in het Heilige der Heilige. Dat we getuige zijn van alles wat God aan het doen is. Dit bijbel boek is niet mysterieus maar vol van het werk van God. Het werk dat ons Hem doet aanbidden. Laten we de engelen volgen in hun aanbidding van onze Schepper en Verlosser.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.