De antichristus

24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. (Matheus 24:24,27)

In Matheus 24 heeft Jezus het over twee punten die met elkaar samenhangen. Aan de ene kant de rampen die er aan staan te komen en aan de andere kant de valse messiassen die met grote wonderen ons proberen af te leiden. Het verband is dat mensen hulp zoeken voor de rampen die er gebeuren.

De westerse wereld heeft overal een antwoord voor, voor elke ziekte, voor elk probleem. Ze hebben God niet nodig. In andere landen zie je dat mensen wel God nodig hebben ook al gaan ze naar andere goden.Maar er komt een tijd dat de problemen zo erg zijn dat de hele wereld een antwoord nodig heeft zelfs de westerse wereld.

En dan worden mensen wanhopig. Mensen gaan zoeken en vinden ook de valse messiassen, waar Jezus voor waarschuwt.

2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. (Openbaring 6:2)

Gisteren hebben ik al uitgelegd dat deze ruiter op het witte paard niet de Christus is. Matheus 24: 27 laat ons duidelijk zien dat wanneer Jezus komt het groots is en heel de wereld Hem zal kunnen zien. Zijn komst is zoals het beschreven is in Openbaring 19.

Dit paard met zijn ruiter komt onder het mom van de verlosser, maar zal in werkelijkheid de mensen afleiden van de waarheid. Hij komt om de macht te nemen en zal dat krijgen.

In eerste instantie is dit een heerser zoals de mensen dat willen. Misschien zelfs democratisch gekozen, maar het wordt een ramp door God gegeven, door Jezus gestuurd. Maar hierdoor wordt het hart van de mens geopenbaard.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.