De dag van het oordeel

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. (Matheus 24:32-35)

Jezus heeft er voor gewaarschuwd om alert te blijven want de tijd is nabij dat de dag van het oordeel komt. De profeten hebben het al geprofeteerd dat eens de grote dag komt dat alles zal veranderen. Het bijbel boek Openbaring werkt naar deze climax.

Jezus en de profeten hebben het ook over rampen die voorafgaan aan deze grote dag. Deze rampen worden erger en erger. Maar een ding moeten we begrijpen, deze rampen zijn niet het werk van de duivel, deze rampen komen bij God vandaan.

1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ (Openbaring 6:1)

We zijn bij het moment aangekomen dat Jezus de boekrol die Hij heeft ontvangen gaat openen. De boekrol is verzegeld met zeven zegels. En bij het openen van elke zegel wordt er een gebeurtenis ofwel een ramp geactiveerd.

En nu moeten we begrijpen dat het Jezus is die de zegels opent en dat het Jezus is die de rampen naar de aarde stuurt. Deze rampen komen bij Jezus vandaan en niet bij satan. Deze rampen zijn gericht als een oordeel tegen het kwaad, het reik van de leugenaar, de antichristus. Net als in de tijd van Mozes, dat God rampen bracht over Egypte om Zijn volk te bevrijden.

Als we naar de profeten luisteren in het oude testament dan mogen we weten dat God rampen brengt om mensen naar Hem toe te trekken. Want dit lijkt wel de enige weg voor ons om God te vinden. Jezus zal de wereld in het nauw brengen dat ze wel moeten kiezen voor of tegen Hem.

En wij worden geholpen door dat Jezus ons laat zien hoe het gaat gebeuren. Dit moet ons helpen in ons gebed en in heel ons leven. Wij moeten ons voorbereiden en op God vertrouwen in alle omstandigheden. Vertrouw op Hem.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.