Sardes (3)

4 Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. (Openbaring 3:4)

De beloning voor het vasthouden aan Jezus is groot, het is het eeuwige leven. Maar wat het eeuwige leven inhoud is meer dan… uhm …., we weten het eigenlijk niet. Maar bij elke gemeente wordt een belofte gegeven van beloning als we vasthouden aan ons vertrouwen op Jezus.

Het koninkrijk van God gaat om een leven waarin God centraal staat. Hij is onze schepper en wij mogen in Zijn perfectie leven. Wij moeten kiezen voor Hem en van Hem afhankelijk zijn.

5 Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. (Openbaring 3:5)

De beloning die wij krijgen is niets minder dan in Zijn glorie en heerlijkheid wandelen. Al het oude zal zijn weggedaan en we krijgen een nieuwe uitstraling. Jezus was ook in het wit gekleed toen Hij zich openbaarde aan Johannes, het is puur en heilig. Er is niets meer in ons dat ons kan veroordelen.

Geef mij een goede reden om hier niet naar te verlangen?

Kiezen voor Jezus is net als die enkeling in Sardes er voor zorgen dat we onze kleren schoon houden. Christen ZIJN (niet de naam hebben) houdt in dat we het hart van Jezus in ons hebben. En dan durft Jezus in volle overtuiging voor God te staan en van ons te getuigen: ‘hij/zij is iemand die echt bij mij hoort.’

Dat onze naam uit het boek des levens kan worden geschrapt is niet een bang maker, het is de realiteit. Zo werkt het, God is rechtvaardig en heeft in Zijn genade de weg voor ons uitgestippeld, gaan we die niet, dan betekend dat gewoon dat we niet op Hem vertrouwen.

6 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:6)

Net als Jezus de vergelijking van de wijze en de dwaze man gebruikt om ons te waarschuwen om echt te luisteren naar Zijn woorden, zo laat Jezus elke gemeente weten om echt te luisteren. En ook wij. Laat deze woorden niet voorbij gaan in de vergetelheid maar luister naar Jezus.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.