Filadelfia (2)

9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. (Openbaring 3:9)

De gemeente in Filadelfia was een niet veel betekende gemeente. Het had weinig te zeggen in de maatschappij, sterker nog de leugenaars hadden een veel grotere mond. Vergeleken met de mensen die bij satan hoorden waren ze niets.

Maar dit is een van de twee gemeenten die  helemaal geen kritiek krijgt van Jezus. Ze worden alleen maar geprezen door Jezus. In hun zwakheid blijven ze toch sterk staan in hun vertrouwen op Jezus. En daarom belooft Jezus deze gemeente dat Hij degene die hen zo verachten op de knieën zal brengen en hen laten erkennen dat deze gemeente was geliefd door Jezus.

Jezus openbaarde Zich als Hij die de sleutel van David in Zijn handen heeft. En dat wordt nu heel duidelijk. Soms lijkt het in deze wereld dat degenen die het hardst schreeuwen de meest macht hebben. Maar Jezus wil deze gemeente duidelijk maken dat Hij het is die alle macht heeft.

Vaak denken we bij een gezegende (door Jezus geliefd zijn) gemeente aan een gemeente die het helemaal voor elkaar heeft. Maar Jezus wil deze gemeente even duidelijk maken dat ze goed bezig zijn en dat Hij dat ook duidelijk zal maken aan de mensen om hen heen.

En dat zal ook duidelijk worden uit de rest van dit bijbelboek. Het gaat er om dat wij afstand doen van al onze rechten hier op aarde en dat wij ons overgeven in vol vertrouwen op Jezus. En dit bijbelboek laat zien dat elke knie dan zal buigen en elke tong dan zal getuigen dat Jezus HEER is.

9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Openbaring 3:9-11)

We leven in een tijd waarin het lijkt alsof Jezus maar een goede man was met goede normen en waarden. Maar wij christenen moeten ons daar niet meer op blindstaren. Er staat nog een hoop te gebeuren, en zij die onze God verachten zullen uit zichzelf op de knieën vallen en erkennen dat Jezus HEER is. Ze zullen niet meer kunnen ontkennen. En dan zullen ze weten dat wij geliefd zijn door deze Heer.

This entry was posted in 50 Phillipenzen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.