Filadelfia (3)

10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. (Openbaring 3:10)

De concept van dit vers is voor veel mensen geen realiteit in hun leven. Er leeft een vaag beeld van wat er gaat gebeuren na ons sterven, maar verder denken we dat de wereld nog wel even doordraait. Maar in dit ene vers komt naar voren waar het hele bijbelboek Openbaringen om draait.

God is actief bezig met deze wereld. Hij heeft een plan dat ingaat tegen alles wat wij hier op aarde proberen te doen. Alle goede daden ten spijt waarin we een ‘humanitair’ – betere wereld willen creëren de rampspoed komt er aan. Jezus had het al voorzegd voordat Hij naar het kruis ging.

21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Openbaring 24:21-22)

Het wordt alleen maar erger, vrede zal er niet komen in onze eigen kracht. Rampen zullen alleen maar sterker en groter worden. De ene na de andere. En dit is niet zwartkijken, dit is realistisch kijken naar het verlangen van God. Want God drijft de wereld in een hoek totdat het zover is dat ze niet meer kunnen ontkennen dat GOD GOD is.

Want dat is de tijd van beproeving. De aarde zal worden getest, maar voor degene die trouw blijven aan Jezus zal Hij ook trouw blijven aan hen in die tijd. En dit is voor ons meer van toepassing dan op alle generaties die ons zijn voorgegaan. We kunnen niet langer het spelletje ‘kerkje’ spelen, want de tijd is hier.

Laten we daarom net als Filadelfia zijn en trouw zijn aan Jezus. Misschien betekenen we niet zoveel in de wereld maar zoveel te meer betekenen we iets voor Jezus. En Hij zal net als in de tijd dat Israel als slaven woonden in Egypte en hen beschermde voor de plagen die Hij aan Egypte gaf, ons ook beschermen.

Nogmaals dit is niet religieuze gekheid, dit is een realiteit waarvoor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ons waarschuwt.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.