Filadelfia

7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: (Openbaring 3:7)

De echte koning in de lijn van koning David. De echte Koning die echt regeert en alles in Zijn handen heeft. Hij heeft de sleutel van het koninkrijk dat is beloofd lang geleden aan de koning David. Voor eeuwig zal Hij regeren en voor eeuwig is het in Zijn handen.

Dat Jezus de sleutel heeft is een overwinning, is een bevrijding, alles zal rechtvaardig gebeuren. Zijn besluiten staan vast en niemand kan daar tegenin gaan. Jezus heeft alle macht als koning en niemand kan daar wat aan veranderen, ook satan niet.

8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. (Openbaring 3:8)

En ook bij deze gemeente is Jezus sterk betrokken, Hij weet alles wat ze doen. Dit moet bemoedigend voor ons zijn. Jezus is actief betrokken bij ons leven en het leven van de gemeente. En misschien is deze gemeente maar een kleine gemeente die weinig invloed lijkt te hebben, maar dat maakt Jezus helemaal niet uit. Hij heeft alle macht.

De deuren (de weg die we gaan) zijn in Zijn handen en Hij opent ze voor ons. Ook al zijn we zwak, juist dan zijn we sterk omdat het Jezus is die de weg voor ons baant. Misschien betekend deze gemeente weinig in de wereld, maar Jezus geeft hen het hoogste compliment.

u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. (Openbaring 3:8b)

Laat Jezus dit van ons kunnen zeggen. ‘Jullie betekenen misschien niet zoveel op werelds niveau, maar jullie zijn mij trouw gebleven.’ (mijn woorden) Laten we zwak zijn en Jezus onze kracht laten zijn. Laten we nederig zijn en trouw blijven aan Jezus. Zoek niet naar meer invloed, zoek naar de deuren die Jezus opent.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.