Tyatira (4)

26 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. (Openbaring 2: 26-28)

Voor ons nederige en nuchtere Nederlanders begrijpen we dit niet. Ik ben geen christen om beloond te worden met macht, ik ben christen omdat God ons lief heeft. En daarom denk ik dat vele christenen dit niet begrijpen. Waarom zou Jezus nu de mensen die overwinnen de macht geven over alle volken?

Ten eerste moeten we uit onze christelijke doos stappen en begrijpen wat een christen is in de ogen van Jezus. Wij blijven ons kapot staren op onze zondige natuur, maar de enige reden waarom Jezus aan het kruis is gegaan is om deze zondige natuur IN ons te overwinnen. Niet om het te bedekken maar om het te vernietigen in ons.

Ten tweede worden wij daardoor onderdeel van het koninkrijk van God waarin andere regels gelden. Bij macht over alle volken denken wij aan de machtigen van deze aarde die doen wat zij interessant vinden. Maar in het koninkrijk van God wordt macht gebruikt om te regeren naar de wil van God.

Alleen zij die overwinnen en Jezus volgen tot het einde kunnen met deze macht omgaan. Alleen zij die de test van de wereld hebben doorstaan krijgen de verantwoordelijkheid van Jezus om de mensen te hoeden als een herder, maar met harde hand. Zij zullen in de voetstappen Jezus volgen zoals Hij deze aarde leidt.

Als we dit lezen in de context van het hele bijbelboek dan begrijpen we dat Jezus het einde van de tijd waarin we leven aan het ontvouwen is. En wij zullen daarin niet passief zijn maar wij worden daarbij betrokken. Met Jezus zullen wij moeten regeren tot eer van God.

Misschien klinkt dit raar, maar dat komt alleen maar omdat we dan nog met een werelds concept van christen zijn leven. Maar als wij binnen gaan in dit nieuwe leven dat Jezus heeft gebracht worden ons Zijn verlangens geopenbaard, het hart van God wordt geopenbaard.

29 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 2:29)

Ga hier niet aan voorbij. God heeft een plan met ons leven en deze wereld. Het is beter als we dat proberen te begrijpen. Heb er oren naar, want dan zal de Geest het ons openbaren.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.