Kerst (1)

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (Lukas 2:13,14)

Laten we even alle kerst sferen naast ons neerleggen. De kerstboom, kerstman, gezelligheid, kerstdienst, kerstzang, cadeaus en de vrije dagen. Allemaal maken ze ons blind voor de grote boodschap van het kerst evangelie. De heerlijkheid waarmee de engelen de Zoon van God aankondigden bij de herders doet al de menselijke ideeën verdwijnen.

De God die alle mensen liefheeft, die vervuld is met genade, is met Jezus Zijn plan van liefde begonnen wat geen mens kon bedenken. De heerlijkheid en de grootsheid van de komst van Jezus wordt zo duidelijk doordat God heeft gekozen om de weg te nemen die geen mens zou nemen.

Dit is het moment dat we gedenken en vieren dat God volhoudt in Zijn liefde voor ons. Aan Hem komt alle eer toe voor dit moment. Laten we dat nu niet vergeten, maar laten we juist nu God alle eer geven voor deze stap die Hij heeft gezet. Hij brengt vrede voor hen die Hij liefheeft. Met andere woorden de vrede is voor hen die in dit plan van vrede stappen en daaraan deelnemen.

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ (Lukas 2:15)

Ja de nostalgie en de gezelligheid is zo mooi. We kunnen er zo van genieten. Maar laten we nu met onze eigen ogen en oren gaan kijken en luisteren naar wat er ECHT gebeurd is. Laten we luisteren naar wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.

Een gezegende kerst toegewenst.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.