Tyatira (2)

20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. (Openbaring 2:20)

Een van de meest donkere tijden van Israel in zonden is de tijd toen Achab en Izebel koning en koningin waren. Zij leidde het volk in complete afgoderij. Toen Elia zo in de put zat en dacht dat hij als enige was overgebleven bleek dat er nog maar 7000 ‘echte’ joden waren.

Hier in Tyatira is er ook een vrouw genaamd Izebel. Een vrouw die door Jezus wordt ontmaskerd als een valse profetes. En net als de Izebel van het oude testament verleidt zij ook de mensen tot zonden en afgoderij. En er zijn mensen die haar volgen.

21 En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23 haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. (Openbaring 2:21-23)

En hier krijgen we een kijkje in de controle kamer van Jezus. Jezus is actief betrokken bij Zijn gemeente hier op aarde. Hij leidt Zijn gemeente in perfectie naar de troon van God. Hij onderwijst en begeleidt ons zodat wij sterk blijven staan tot het einde.

Maar we moeten luisteren naar Zijn woorden, we moeten gehoorzamen naar zijn correctie van liefde. Jezus heeft zelfs genade voor deze vrouw die andere gelovigen probeert weg te trekken van de liefde van God. Jezus brengt rampspoed in haar leven om Zijn heiligheid in deze gemeente te behouden.

De strategie van het oude testament waarin God rampspoed brengt om mensen dichter naar Zijn hart te trekken is niet voorbij. Ook Jezus gebruikt deze strategie om de mensen actief te houden in hun geloof en vertrouwen op de Vader.

En ook in onze tijd is dit Gods strategie. En misschien we het er niet mee eens en vinden we het onmenselijk. Maar ik weet dat God een God van liefde is en dat Hij het zal gebruiken in liefde. Alleen als wij niet horen met onze oren.

Laten we breken met het oude leven, laten we niet langer luisteren naar de prostituee die ons bij God vandaan trekt. Luister naar de woorden van Jezus die jouw in Zijn liefde wil leidden.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.