Tyatira (3)

Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. (Openbaring 2:23b)

Zoals ik al vaker heb benadrukt, Gods genade is niet ongelimiteerd, anders zou er nooit een dag des oordeels komen. Gods genade is groot, maar nog steeds is onze redding afhankelijk van onze beslissing. De genade van God bestaat uit de redding en bevrijding van zonden ondanks alles wat we gedaan hebben. Maar wij moeten wel meewerken aan deze redding en bevrijding.

En onze daden zullen laten zien of wij de redding hebben aangenomen. Want Jezus kijkt naar het hart en zal ons belonen naar onze daden.  Sommige mensen denken dat God’s genade ons beloond voor wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, dat we een vrijkaart hebben voor het koninkrijk der hemelen, maar die bestaat niet.

Wij moeten vechten tegen het kwaad in ons leven. We moeten radicaal zijn in deze wereld, JUIST NU. We moeten de keuzes maken waardoor we God verheerlijken in ons leven. Want dat zijn de daden waar Jezus naar kijkt.

24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’ (Openbaring 2:24,25)

Het evangelie is simpel en duidelijk, er komen geen bijzondere openbaringen aan te pas die bepaalde verborgenheden laten zien. Elitisme bestaat niet in het koninkrijk van God. Het enige wat wij moeten doen is vasthouden aan dit simpele evangelie dat ons bevrijdt totdat Jezus komt.

We moeten vechten voor het leven met God en dat gevecht wordt zwaarder en zwaarder, maar de kracht die wij ontvangen is sterker en sterker.

Hoe lang wachten we nog met het duidelijk kiezen voor God. Of zijn we net als sommige van de gelovigen in deze gemeente en volgen we speciale mensen of speciale denominaties. Of misschien volgen we wel de wereld en zijn wijsheid. Deze Openbaring van Jezus geeft ons een leidraad voor het leven, laten we het volgen.

3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. (Openbaring 1:3)

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.