Monthly Archives: May 2010

Onze gedachten veranderen

Kolossenzen 3:1-17 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3:2) Als we ons realiseren dat het leven in het eeuwige leven hier op aarde al mogelijk is dan moeten we deze woorden van Paulus … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Onze gedachten veranderen

De afsluiter

1 Johannes 5:13-21 13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:13) Vandaag voorlopig de laatste overdenking vanuit dit bijbelboek. Meer … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on De afsluiter

Een brief van Johannes

1 Johannes 5:1-12  5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5) Deze brief die Johannes heeft geschreven is een kernachtige en krachtige brief. Het wil onze aandacht richten … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Een brief van Johannes

Geen angst

1 Johannes 4:17-21 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; (1 Johannes 4:18a) Liefde is een werkwoord, een actie. Liefde komt misschien uit de mond, maar kan zich alleen bewijzen door daden. Dat geldt voor ons hier op aarde, maar ook … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Geen angst

Geloven is God lief hebben

1 Johannes 4:7-21 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:8)  Gisteren schreef ik: ‘Dus gewoon geloven en niet handelen uit liefde voor God bestaat niet.‘ Deze zin is bij mij blijven hangen als een … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Geloven is God lief hebben

Liefde

Johannes 4:7-21 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Johannes 4:11) God is liefde en dat is de basis van ons nieuwe leven. De liefde die God voor ons heeft moet … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Liefde

Leven als Zijn kinderen

1 Johannes 3:1-10 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. (1 Johannes 3:5) Als we ons dan gerealiseerd hebben wat een voorrecht en liefde het is dat we Zijn … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Leven als Zijn kinderen

Zijn kinderen

1 Johannes 3:1-10 Vanaf het eerste vers van dit bijbelboek heeft Johannes zijn lezers mee willen nemen in de werkelijkheid van een leven met God. Johannes beschrijft een ervaring waarin we weten dat we in het nieuwe leven, in het … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Zijn kinderen

De vruchten van boosheid

1 Johannes 3:11-24 14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. (1 Johannes 3:14) Christendom is de religie van de liefde, althans dat zou het … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on De vruchten van boosheid

Vasthouden

1 Johannes 2:28 – 3:10  29 U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. (1 Johannes 2:29) Dit is duidelijk, God is rechtvaardig! En een ieder die uit … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Vasthouden