Monthly Archives: April 2010

niet tot inkeer

Matheus 11:20-30 20 Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: (Matheus11:20)  Jezus verwijt een aantal steden dat ze niet tot inkeer willen komen. Hij waarschuwt ze voor … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on niet tot inkeer

Voor God sterven

Hebreeen 11 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet … Continue reading

Posted in 50 Phillipenzen, 58 Hebreeen | Comments Off on Voor God sterven

God boven alles

37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. (Matheus 22:37,38) Gisteren heb ik geprobeerd het hart van Simeon uit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 40 Matheus, 58 Hebreeen | Comments Off on God boven alles

Simeon

Lukas 2:21-35 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien (Lukas 2:29,30) Voorheen heb ik gesproken over het simpele geloof, dat het niet zo ingewikkeld hoeft … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Simeon

Zorgeloos

Matheus 6:19-34 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Zorgeloos

Wees volmaakt

Matheus 5:38-48 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Matheus 5:48)  Als dit niet Gods hart is dan weet ik het ook niet meer. Jezus is hier heel duidelijk, doe als God. Dit is Gods verlangen voor ons leven, … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Wees volmaakt

De vrijheid van de wet

Matheus 5:17-26 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. (Matheus 5:18) Het idee dat de wet onder het oude testament valt en … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on De vrijheid van de wet

Een licht in de wereld

Matheus 5:1-16 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Matheus 5:11) Waarom zou Jezus dit zeggen? Vlak voor dit vers beschreef hij het ideaal beeld van een mens die naar Gods … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Een licht in de wereld

Onnadenkend?

Matheus 7:24-27 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: (Matheus 5:1,2a) In Matheus is een lange preek van Jezus beschreven. … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Onnadenkend?

Christus in ons

Kollosenzen 1:21-29 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, (Hebreeen 1:3) … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen, 58 Hebreeen | Comments Off on Christus in ons