De vruchten van boosheid

1 Johannes 3:11-24

14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. (1 Johannes 3:14)

Christendom is de religie van de liefde, althans dat zou het wel moeten zijn. En dan praat ik over echte liefde, niet de liefde van tv. Johannes beschrijft die liefde: “Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.” (1 Johannes 3:16) Het is niet een liefde die bestaat uit lieve woorden, maar een liefde die bestaat uit harde daden van echte liefde.

En als deze liefde in ons leeft dan weten we dat we in het nieuwe leven zijn, dat we zijn overgegaan van dood naar leven. Mensen die niet liefhebben die hebben het leven niet in zich. En dus weer maakt Johannes het leven met God praktisch. Zoals hij al in de voorgaande hoofdstukken heeft willen uitleggen, leven met God is een praktische ervaring waarin het leven in het licht een werkelijkheid is.

15 Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. (1 Johannes 3:15)

Liefde is dan niet een magisch gevoel maar een werkelijkheid dat we mogen leven. Net als Jezus maakt Johannes ook een duidelijke lijn tussen liefde en haat. Het grijze gebied hoort niet bij de liefde, maar bij de haat. In de bergrede laat Jezus weten dat als we iemand voor gek verklaren we al te ver gaan. Of het nu vermoorden is of haten, het is allemaal niet liefhebben en leven in de duisternis.

Maar als we in het licht gaan leven dan zal dat moeten veranderen. Dan zal de echte liefde in ons gaan leven. Dan zal ons leven een liefde gaan uitstralen waaraan duidelijk is te zien dat we uit God geboren zijn. Het is praktisch, het is een werkelijkheid in ons leven.

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. (1 Johannes 3:18,19)

Voor een Christen is dit het verlangen. Waar andere mensen verlangen naar een grotere tv of auto, verlangt een christen naar meer liefde in zijn leven. Want dan kunnen we met een gerust hart voor God staan omdat we weten dat Hij al in ons leeft. Het is praktisch en een werkelijkheid dat we mogen ervaren net als Johannes. Maar als wij onze ogen niet openen en niet inzien dat we dit nodig hebben leven we nog steeds in de duisternis zelfs al zitten we elke zondag op de eerste rij.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.